کارمزدها در مستربیتکس

تسویه های ریالی همه روزه :

برای حساب های متعلق به بانک آینده از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ هر دو ساعت یکبار واریز خواهد شد و برای سایر بانک ها واریز طبق سیکل پایا و در روز های غیرتعطیل ساعت های ۰۳:۳۵ بامداد ۱۰:۴۵ و ۱۳:۴۵ ظهر به بانک های مقصد ارسال خواهد شد.

تسویه های رمز ارزی همه روزه :

برای تمامی رمز ارزها هر یک ساعت یکبار از ساعت ۸ صبح الی ۲۳ تایید انجام میگردد ، ممکن است زمان نشستن به کیف پول شما بسته به فاکتورهای شلوغی شبکه رمز ارز و... دست خوش تغییر گردد . باتوجه به اینکه امکان بازگشت مقدار رمز ارز ارسالی در شبکه رمز ارزها وجود ندارد ، نهایت دقت را در وارد کردن ادرس کیف پول مقصد به خرج دهید ، در صورت کپی ، پیست کردن ادرس کیف پول مقصد ، پس از پیست حتما مجددا ادرس را بررسی نمایید.
نام
کارمزد سفارش ساز
کارمزد سفارش گیر
BTC/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
ETH/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
BNB/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
USDT/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
ADA/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
XRP/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
AVAX/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
DOT/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
DOGE/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
SHIB/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
LTC/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
UNI/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
LINK/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
BCH/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
TRX/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
AXS/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
ATOM/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
EGLD/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
ETC/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
THETA/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
XTZ/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
FTM/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
EOS/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
CAKE/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
IOTA/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
GRT/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
AAVE/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
MKR/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
ZEC/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
ENJ/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
BAT/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
CHZ/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
DASH/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
COMP/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
1INCH/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
ANKR/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
BNT/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
ZIL/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
ZRX/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
MBOX/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
ONT/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
SNX/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
OCEAN/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
CELR/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
JST/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
ALICE/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
ALPHA/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
SXP/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
SUN/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
NKN/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
DAR/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
SLP/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
SUSHI/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
RLC/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
BAND/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
INJ/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
DODO/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
KNC/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
STORJ/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
DATA/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
YFI/USDT
۰.۲,%
۰.۳,%
TWT/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
ETH/BTC
۰.۲,%
۰.۳,%
BTC/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
ETH/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
LTC/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
BCH/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
DOGE/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
DASH/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
TRX/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
JST/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
SUN/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
BNB/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
UNI/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
LINK/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
THETA/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
CHZ/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
COMP/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
SUSHI/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
ENJ/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
ZIL/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
BAT/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
ZRX/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
1INCH/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
RLC/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
BAND/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
OCEAN/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
NKN/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
INJ/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
SXP/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
ALPHA/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
DODO/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
KNC/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
STORJ/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
DATA/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
ALICE/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
MKR/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
GRT/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
SNX/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
YFI/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
SHIB/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
AAVE/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
CELR/IRT
۰.۲,%
۰.۳,%
XRP/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
ADA/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
DOT/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
AVAX/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
AXS/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
ETC/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
ATOM/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
EGLD/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
FTM/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
XTZ/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
EOS/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
CAKE/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
IOTA/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
ANKR/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
TWT/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
ZEC/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
BNT/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
ONT/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
MBOX/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
DAR/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
SLP/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
BAKE/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
BAKE/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
C98/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
C98/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
IOTX/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
IOTX/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
MATIC/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
MATIC/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
NEAR/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
NEAR/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
REEF/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
REEF/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
XVS/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
XVS/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
ONE/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
ONE/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
DYDX/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
DYDX/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
HOT/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
HOT/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
MANA/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
MANA/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
QNT/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
QNT/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%
SKL/USDT
۰.۳,%
۰.۲,%
SKL/IRT
۰.۳,%
۰.۲,%